EŠR

Elementarna šola rokoborbe

Zaradi globalnih sprememb v današnji družbi, so borilni športi zaradi svoje specifike zelo dobrodošli, da postanejo del posameznika. Rokoborba kot borilni šport je idealna za učenje otrok zato, ker ne vsebuje elementov udarcev, zlomov, vzvodov… Sestavljena je iz elementov, kateri so otrokom prirojeni in so nekje globoko v podzavesti – naravne oblike gibanj. Temeljna gibanja so tiste vrste telesnih gibanj, katere lahko sestavimo v ustrezno zaporedje ali pa spremenimo situacijo in že nastane rokoborska tehnika. Otroci nimajo priložnosti, da bi le te spoznali in jih uporabili.

Otrokom je najbližje razreševanje spopadov v tesnem prijemu z nasprotnikom, saj pri tem dobivajo neposredne in takojšnje povratne informacije za lastne akcije. Sinhronizacije vseh vrst vlečenja in porivanja z namenom prevrniti nasprotnika ali mu to namero preprečiti – tega se otroci naučijo igraje, z lahkoto in intuitivno, skozi dotik in telesni občutek.
Rokoborba je zelo specifičen šport, ker vsebuje veliko naravnih oblik gibanj, akrobatike in atletike, skratka vsebine, ki so osnova za nadaljnji gibalni razvoj otroka. Tudi kondicijsko v tem načinu šole hitro pridobivamo, saj moramo imeti partnerja ves čas pod telesnim nadzorom, tako kot tudi on nas, kar pomeni stalen telesni napor različne intenzivnosti in s tem precejšen prirastek moči in vzdržljivosti.
Če pogledamo šolske hodnike v času odmorov, ni trenutka, da se ni bi kakšen učenec prerival s sošolcem. Vse to je v veliki meri samo del njihove igre, kjer skušajo porabiti svojo pozitivno energijo agresivnosti. Zato jim s šolo rokoborbe lahko omogočimo, da na varen način in pod strokovnim nadzorom učitelja spoznajo sebe in svoje sposobnosti ob telesnem stiku z nasprotnikom. Tako se igra na hodnikih preseli v telovadnice. Učenci se skozi proces šole rokoborbe naučijo, da lahko vso znanje pokažejo samo na treningih in na tekmovanjih. Vzporedno s tem pa se v vsakem posamezniku razvije njegova samozavest, lastna samopodoba, samodisciplina in učenci aktivno preživljajo svoj prosti čas.
Elementarna šola rokoborbe je zelo primerna že za otroke v prvi triadi, saj se otroci v prvih letih srečajo z rokoborbo samo v igralni obliki, kar jim je zelo pri srcu. Otroci v teh igrah zelo uživajo in se sprostijo. Ne potrebujejo nobenega predznanja in znanja rokoborbe, ob tem pa že pridno vadijo osnove elementarne rokoborbe. Učenci bodo pri urah spoznali dva sloga rokoborbe: grško-rimski in prosti slog. V prvem polletju bo potekala vadba predvsem grško-rimskega sloga, ker je za začetnike bolj primeren. V drugem polletju pa bomo vključili oba.

Tipična ura:

 

 1. Ogrevanje: različni teki in gimnastični elementi
 2. Gimnastične in raztezne vaje
 3. Vaje za moč
 4. Borilne igre
 5. Predstavitev nove tehnike ali ponavljanje
 6. Borilne igre – urjenje
 7. Umirjanje in raztezne vaje

 

Glavno načelo se glasi: Spoznaj rokoborbo skozi igro in zabavo!

Kaj želimo doseči?

 1. prepoznavnost športa, ki je zelo enostaven in primeren za učenje otrok.
 2. rokoborba kot osnova za borilni šport, naj postane del rednega pouka v obliki
 3. interesnih dejavnosti.
 4. povezanost z učenci in med učenci,
 5. udeležbafrekvencaattendance pri urah naj postane obveza oziroma nuja, ki jo otrok sam začuti,
 6. osebno motivacijo posameznika,motivation
 7. neodvisnost in samostojnost pri odločnosti posameznika,
 8. tovarištvo.

Pričakovani rezultati in njihova predstavitev:

 1. Vsak posameznik bo izboljšal svoje motorične sposobnosti za 20%;
 2. Pridobijo pozitivno izkušnjo na prvem tekmovanju;
 3. Njihova pozitivna agresivnost se zmanjša in prenese v telovadnico na treninge,
 4. kjer se lahko sprostijo.